Postoji mnogo različitih tumačenja pojma „brend“, neka su pogrešna, neka su nepotpuna a dosta njih je tačno na svoj način, iako su različita. „Šta je brend?“ predstavlja možda i najteže pitanje za objasniti, i to vam mogu reći svi koji se bave brendingom i koji su posvetili dosta pažnje za razumevanje značenja ovog kompleksnog pojma, a koji predstavlja ultimativni cilj svakog današnjeg biznisa ili kompanije.

Ja ću ovim tekstom probati da vam pomognem da na prost, jednostavan i smislen način razumete šta je brend, šta nije i približiti vam njegovo pravo značenje, kako bi se pojam brenda koristio u svom pravom obliku, u onome šta zaista jeste.

Šta nije brend?

Pre nego što objasnim pravo značenje reči brend, počeću od toga šta brend nije.

Brend nije logo.
Brend nije logo.

Brend nije logo – Ono što često srećem u praksi u radu sa klijentima, jeste da kada neko kaže brend, misli na logo. Logo je sredstvo identifikacije i raspoznavanja brenda.

Brend nije ime – Ime je takođe sredstvo raspoznavanja i indentifikacije brenda.

Brend nije proizvod / usluga – Proizvod / Usluga je krajnji produkt kompanije koji koristi za razmenu dobara, zadovoljenje potreba kupaca i kreiranje prihoda.

Brend nije identitet – Identitet je ličnost kompanije, njeni stavovi, uverenja, vrednosti, karakteristike i svrha postojanja.

Brend nije vizuelni identitet – Boje, tipografija, slike, dizajn elementi i slično nisu brend, to je vizuelna ekspresija kompanije, njeno odelo.

Šta je onda brend?

Svako brend definiše na drugačiji način, a možda i najispravnija definicija brenda koju sam pročitao je od strane MARTY NEUMEIER-a, koja glasi:

„Brend je unutrašnji osećaj koji kupci imaju o proizvodu, usluzi ili organizaciji. On postoji u srcu i mislima pojedinaca. Brend nije ono što vi kažete da jeste, već ono što oni (kupci) kažu da jeste.“

Probaću da objasnim.

Mnogo kompanija ili pojedinaca misli da može direktno da utiče na to šta ljudi misle o njihovim proizvodima, uslugama ili kompaniji. A ustvari je obratno, brendove ne stvaraju kompanije, već kupci. Organizacije mogu samo uložiti sve potrebne napore da kreiraju željenu sliku o sebi ali krajnji sud o brendu donose kupci – javnost.

Kada dovoljan broj kupaca ima isto mišljenje, osećaj, percepciju i viđenje brenda, kompanija može reći da poseduje brend.

Svaki pojedinac ima različitu percepciju brenda i ono šta kompanija za njih predstavlja ili znači.

Primera radi, 1.000 ljudi za vas zna, koristi vaše proizvode ili usluge, ali svako od njih može imati različito viđenje i mišljenje o vama. Da li to znači da imate brend?

Vi ne možete direktno uticati na mišljenje javnosti ali zato možete preduzeti sve potrebne mere kako biste pomogli kupcima da što pre, i u što većem broju kreiraju isti osećaj o kompaniji, proizvodima ili uslugama.

Kako kompanije vrše indirektan uticaj na građenje brenda.
Kako kompanije vrše indirektan uticaj na građenje brenda.

Brend znači različite stvari, različitim ljudima u različito vreme. Kada bismo tražili najpribližniji sinonim reči brend, to bi bila reputacija.

To je nevidljivi omotač kompanije, koji je u početku građenja brenda vrlo tanak, fleksibilan, lako promenjiv, a s vremenom kako uticaj brenda raste i sve veći broj kupaca kreira isti osećaj o njemu, postaje sve deblji i jasniji.

Jedino što se ne menja je njegova osetljivost. Teško se formira ali lako se gubi i narušava. Zato napori kompanije u procesu građenja brenda nikada ne prestaju. I ti napori moraju biti veoma jasni, koncentrisani i strateški urađeni.

Brendovi = Plemena

U modernom vremenu i tržišnom ratu, kupci ne traže samo kvalitetan proizvod ili uslugu, kupci traže pripadnost, traže smisao kako bi krerirali ili pokazali svetu i drugima ko su oni, koji je njihov identitet.

Ako kupe određeni proizvod ili uslugu, šta ih to čini? Kom plemenu pripadaju?

Nike VS Adidas
Nike VS Adidas

Da li si Microsoft ili Apple, Nike ili Adidas, Samsung ili Iphone, Coca Cola ili Pepsi?

Današnji kupci kroz brendove prikazuju svoju sliku svetu, pokazuju sopstveni identitet, dokazuju sebi i drugima za šta se zalažu, u šta veruju, zašto postoje.

Današnji kupci grade, žive i promovišu brendove. Oni su njihovi verni zastupnici, lojalni, spremni da ih brane po svaku cenu, čak i kada brendovi greše. Oni su njihovi advokati a u isto vreme i njihovi najveći kritičari.

Danas, proces građenja brenda je veoma sličan procesu građenja plemena. Oni se priključuju plemenima = brendovima, kako bi osećali sigurnost i pripadnost.

Ljudi prikazuju unutrašnje želje, kroz spoljašnje potrebe. Primera radi, nečija unutrašnja želja je da promeni svet u tehnološkom smislu i pokaže svima svoju kreativnost, spoljašnja potreba je da želi Apple, jer je Apple simbol istog uverenja.

Ako izgradite pleme, izgradili ste brend. Funkcija kompanije je da stvori uslove za to, kroz jasnu komunikaciju, čvrst smisao postojanja, autentičan identitet, dopadljivu vizuelnu ekspresiju, kvalitetne proizvode ili usluge, savršeno iskustvo, lojalnost, vernost, autentičnost i ono najbitnije, pomaganje kupcima da ostvare svoje snove, potrebe, želje i aspiracije.

Funkcija kompanije je da pomogne kupcima da postanu ono što su zamislili. A kupci će znati to da vrate i cene.

Zašto je brend bitan za kompaniju?

Brend omogućava kompaniji da prodaje više proizvoda, većem broju kupaca, po višim cenama u dužem vremenskom periodu.

Pravi primer toga su redovi koje Apple formira uvek prilikom lansiranja nove verzije Iphone telefona ili drugih uređaja, naravno, uvek po višim cenama.

Red lojalnosti ispred Apple prodavnice prilikom lansiranja novih uređaja.

Lojalnost i pripadnost kompaniji omogućava dugoročnu stabilnost i lojalnu bazu kupaca koji su verni kompaniji i koji joj pomažu da opstane u teškim vremenima.

Što je pleme veće, moć i uticaj kompanije više raste.

U nekom od narednih tekstova pisaću o procesu građenja brenda, koji se zove brending. To je celina sama za sebe i prilično je obimna.

Za početak, razumevanje pojma brend, šta jeste i šta nije, pomoćiće vam da razumete kakva je vaša uloga i uloga javnosti u procesu njegovog stvaranja.

Napišite u komentaru kako biste vi definisali brend i šta biste na sve ovo dodali.

Podelite ovo sa nekim kome će značiti. 🙂